Hallands historia

2022-05-16
Ny bok om Hallands historia! När kom de första människorna till Halland?
Hallands historia
Har Halland verkligen varit ett eget rike?
Hur gick det till när det danska Halland blev svenskt?
Och hur kunde det en gång så fattiga Halland bli ett av Sveriges snabbast växande län?

Boken Hallands historia – Gränsland genom tiderna är rikt illustrerad och skriven av 36 författare, alla med specialkunskaper inom sitt område. Boken ges ut av Hallands Akademi och finns nu hos din lokala bokhandlare!

2022-05-22

Fem veckor i Granada

Direkt från Solkusten har vi nu signerade exemplar av Mats Björkmans underbara bok "Fem veckor i Granada".